Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 oraz z budżetu Państwa

 

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Graniczna Spółka Cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup mini browaru restauracyjnego” nr WND- RPPK.01.01.00-18-304/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa, prosimy o złożenie oferty związanej z zakupem minibrowaru restauracyjnego – 1 kpl.

 

Zapytanie ofertowe | Oferta